Contact Lenses: Clariti

CV Clariti 1 Day Toric 90 pack

CV Clariti 1 Day Toric 90 pack
Bupa Member
$94.40
Non Member
$118.00

CV Clariti 1 Day Sphere 90 pack

CV Clariti 1 Day Sphere 90 pack
Bupa Member
$86.40
Non Member
$108.00

CV Clariti 1 Day Multifocal 90 pack - 12 months supply

CV Clariti 1 Day Multifocal 90 pack - 12 months supply
Bupa Member
$319.20
Non Member
$399.00

CV Clariti 1 Day Toric 30 pack

CV Clariti 1 Day Toric 30 pack
Bupa Member
$46.40
Non Member
$58.00

CV Clariti 1 Day Multifocal 90 pack

CV Clariti 1 Day Multifocal 90 pack
Bupa Member
$94.40
Non Member
$118.00

CV Clariti 1 Day Sphere 30 pack

CV Clariti 1 Day Sphere 30 pack
Bupa Member
$38.40
Non Member
$48.00

CV Clariti 1 Day Sphere 90 pack - 12 months supply

CV Clariti 1 Day Sphere 90 pack - 12 months supply
Bupa Member
$345.60
Non Member
$432.00

CV Clariti 1 Day Multifocal 30 pack

CV Clariti 1 Day Multifocal 30 pack
Bupa Member
$46.40
Non Member
$58.00

CV Clariti 1 Day Multifocal 90 pack - (9+3) months supply

CV Clariti 1 Day Multifocal 90 pack - (9+3) months supply Buy 9 months and get 3 months free
Bupa Member
$319.20
Non Member
$399.00

CV Clariti 1 Day Sphere 90 pack - (9+3) months supply

CV Clariti 1 Day Sphere 90 pack - (9+3) months supply Buy 9 months and get 3 months free
Bupa Member
$345.60
Non Member
$432.00

CV Clariti 1 Day Toric 90 pack - (9+3) months supply

CV Clariti 1 Day Toric 90 pack - (9+3) months supply Buy 9 months and get 3 months free
Bupa Member
$377.60
Non Member
$472.00

CV Clariti 1 Day Toric 90 pack - 12 months supply

CV Clariti 1 Day Toric 90 pack - 12 months supply
Bupa Member
$377.60
Non Member
$472.00

Sort by

Type

Frequency

Facebook Twitter YouTube LinkedIn